Chào mừng tới ASSIST

Giải pháp ASEAN cho Đầu tư, Dịch vụ và Thương mại (ASSIST) là một cơ chế tư vấn và không ràng buộc cho giải pháp nhanh chóng và hiệu quả đối với các vấn đề hoạt động mà các doanh nghiệp ASEAN gặp phải trong các vấn đề xuyên biên giới liên quan đến việc thực thi các hiệp định kinh tế ASEAN và trong khuôn khổ Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được đưa ra năm 2015, ASSIST hoàn toàn dựa trên internet và miễn phí.


Bạn có phải là một DOANH NGHIỆP ASEAN đang phải đương đầu với một vấn đề liên quan đến Thương mại Hàng hóa hoặc Thương mại Dịch vụ trong khu vực ASEAN  không?
Nếu vậy, bạn có thể nộp đơn khiếu nại dưới tên bạn, thông qua một Hiệp hội Thương mại có trụ sở tại ASEAN hoặc ẩn danh bằng cách sử dụng một Luật sư hoặc Công ty Luật đã đăng ký ASEAN
 
                   

Cơ chế ASSIST được thành lập để thực hiện các tư vấn ASEAN nhằm giải quyết các vấn đề Thương mại và Đầu tư (ACT) được ủy nhiệm theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) và nó dựa trên hệ thống SOLVIT của Liên minh Châu Âu. ASSIST tái khẳng định các đặc tính tư vấn và không ràng buộc của ACT, đồng thời hiện đại hóa cấu trúc và cho phép cơ chế hoạt động hiệu quả hơn. Nó cũng đồng thời mở rộng ra ngoài Thương mại Hàng hóa và, khi được vận hành đầy đủ, dự định sẽ cho phép các giải pháp cho các vấn đề liên quan đến Thương mại Dịch vụ và các Biện pháp Đầu tư dựa trên Thương mại trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC).


ASSIST giải quyết những loại vấn đề nào?

  • Các biện pháp thuế quan và phi thuế quan mà ảnh hưởng tới hàng hóa;
  • Các vấn đề trong lĩnh vực dịch vụ xuyên biên giới; và
  • Các vấn đề hạn chế đầu tư trong các lĩnh vực khác nhau của hội nhập ASEAN. 

ASSIST không giải quyết những vấn đề nào:

  • Tranh chấp nhân viên/chủ lao động hoặc các khiếu nại phân biệt đối xử;
  • Các vấn đề đang hoặc đã bị kiện tụng/phân xử tại các khu vực tài phán quốc gia;
  • Các khiếu nại chống lại các cá nhân hoặc công ty;
  • Các vấn đề không liên quan đến thương mại, dịch vụ hoặc đầu tư trong nội bộ ASEAN;
  • Thị thực và quyền cư trú; và
  • Di chuyển vốn hoặc thanh toán qua biên giới.

Danh sách trên về mặt tự nhiên chỉ đơn thuần là biểu thị và chưa toàn diện. Trong trường hợp nghi ngờ, trước khi nộp khiếu nại, hãy kiểm tra xem khiếu nại của bạn có nằm trong phạm vi của ASSIST hay không bằng cách liên lạc với Quản trị Trung tâm của ASSIST.