Theo dõi một khiếu nại

Vui lòng đăng nhập bằng địa chỉ email của bạn và ID theo dõi mà bạn đã được nhận tại thời điểm gửi khiếu nại để vào bảng điều khiển của ASSIST và kiểm tra tiến trình của bạn.
Email
ID theo dõi