Khiếu nại được gửi bởi một Hiệp hội thương mại có trụ sở tại ASEAN

ASEAN complaint companyCác tổ chức đại diện có trụ sở tại ASEAN, chẳng hạn như hiệp hội thương mại, phòng thương mại, hội đồng kinh doanh hoặc liên đoàn kinh doanh có thể gửi một trường hợp ẩn danh thay mặt cho một trong số các thành viên của họ hoặc thay mặt cho nhiều thành viên của họ có cùng một vấn đề. Trong những trường hợp như vậy, thực thể đại diện có trụ sở tại ASEAN sẽ nộp đơn khiếu nại dưới tên riêng của mình. Các thực thể đại diện có trụ sở tại ASEAN có thể nộp khiếu nại chống lại Quốc gia thành viên ASEAN nơi họ đăng ký, miễn là vấn đề thương mại có tính chất xuyên biên giới.

Xin vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây để cung cấp cho ASSIST đủ thông tin về vấn đề thương mại mà Doanh nghiệp ASEAN gặp phải được đại diện bởi hiệp hội thương mại, phòng thương mại, hội đồng kinh doanh, hoặc liên đoàn kinh doanh có trụ sở tại ASEAN. Các trường đánh dấu * là các trường bắt buộc. 

Để gửi khiếu nại hợp lệ, bạn phải xác minh việc gửi của mình bằng cách trả lời email tự động mà bạn sẽ nhận từ ASSIST ngay sau khi gửi (vui lòng kiểm tra thư rác/hộp thư rác).

ASEAN-Based Trade Association

* ASEAN-based Trade Association Name

* Phone

  Website

* Address

* City

ZIP Code

* Country

* ASEAN Jurisdiction where the Entity is Established

Contact Person

* Gender

     

* First Name

* Last Name

* Phone

* Position

* Email

  Address

  City

  ZIP Code

  Country

Complaint description

* Country of Legal Registration

* Registration Number

* Entity Registration Proof

* Type of Business

* Business Sector

  - Services Sector Description

* Type of Problem Encountered

* Destination Country

* Description

Attachment

  I have read and accept the ASSIST rules.
 I hereby submit this complaint to the Central Administrator of ASSIST and I accept its transmission to the relevant authorities of the ASEAN Member States involved