ขั้นตอนและตัวอย่างสาธิต

เพื่อให้ผู้ใช้ได้คุ้นเคยกับกลไก ASSIST จึงได้มีการจัดเตรียตัวอย่างสาธิตทั้ง 5 ตัวอย่างโดยท่านสามารถดาวน์โหลดด้วยการคลิกสัญลักษณ์ข้างล่างนี้

การสาธิตจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจระบบขั้นตอนของ ASSIST และบทบาทที่แสดงโดยตัวละครสมมติต่างๆ 
 
สถานการณ์จำลองนี้เป็นกรณีที่ข้อร้องเรียนถูกปฏิเสธโดยผู้ประสานงานกลางในระบบ ASSIST เพราะว่าไม่ได้มีสถานะเป็นผู้ร้องเรียนเรียนที่ถูกต้อง (ผู้ประกอบการอาเซียน) เนื่องจากเป็นประเด็นระหว่างบุคคล ไม่ใช่ในนามของบริษัท
สถานการณ์จำลองนี้เป็นกรณีที่ข้อร้องเรียนการค้าสินค้าที่ได้รับการพิจารณาโดยผู้ประสานงานกลางในระบบ ASSIST เพราะว่าได้มีการยื่นถูกต้องผ่านสมาคมการค้าซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ร้องเรียน (ผู้ประกอบการอาเซียน) แต่ต่อมาถูกปฏิเสธโดยประเทศปลายทาง/หน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง
สถานการณ์จำลองนี้เป็นกรณีที่ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าได้รับการพิจารณาโดยผู้ประสานงานกลางในระบบ ASSIST เพราะว่าได้มีการยื่นผ่านสำนักงานกฎหมายซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ร้องเรียน (ผู้ประกอบการอาเซียน) และได้รับการพิจารณาจากประเทศปลายทาง/หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางว่าเป็นประเด็นที่จะต้องหารือกับผู้ประกอบการอาเซียน และสอบถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศเพื่อจัดหาทางออกให้กับผู้ประกอบการอาเซียนผ่านระบบ ASSIST ซึ่งทางออกนั้นเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการอาเซียน
สถานการณ์จำลองเป็นกรณีที่ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริการ (รูปแบบที่ 1 หรือการบริการข้ามพรมแดน) ที่ได้รับการพิจารณาโดยผู้ประสานงานกลางในระบบ ASSIST เพราะว่ายื่นโดยผู้ร้องเรียน (ผู้ประกอบการอาเซียน) และได้รับการพิจารณาจากประเทศปลายทาง/หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางว่าเป็นประเด็นที่จะต้องหารือกับผู้ประกอบการอาเซียน และสอบถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศเพื่อหาทางออกให้กับผู้ประกอบการอาเซียนผ่านระบบ ASSIST ซึ่งทางออกนั้นยอมรับโดยผู้ประกอบการอาเซียน 
สถานการณ์จำลองเป็นกรณีที่ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริการ (รูปแบบที่ 3 หรือสถานประกอบการเชิงพาณิชย์) ที่ได้รับการพิจารณาโดยผู้ประสานงานกลางในระบบ ASSIST เพราะว่ายื่นโดยผู้ร้องเรียน (ผู้ประกอบการอาเซียน) ผู้ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นโดยมีบริษัทสาขาซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นประเด็น หรือ ประเทศปลายทาง//หน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง และผู้ซึ่งเป็นผู้ประสบปัญหาหรือข้อร้องเรียนแต่ถูกปฏิเสธโดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง
 

แผนผังข้างล่างนี้เป็นแบบย่อของขั้นตอนในระบบ ASSIST ซึ่งมีตัวย่อดังนี้

AE:      ผู้ประกอบการอาเซียน
CA:      ผู้ประสานงานกลาง
DCP:   หน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง
HCP:   หน่วยงานประสานในประเทศต้นทาง
RA:      หน่วยงานรับผิดชอบ

flow assist