ติดต่อ

ผู้ประสานกลางในระบบ ASSIST Central Administrator of ASSIST
สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ASEAN Secretariat
70A Jl. Sisingamangaraja
จาการ์ตา Jakarta 12110 – อินโดนีเซีย Indonesia


assist@asean.org