တိုင်ချက်ဖွင့်ရန်

ကျေးဇူးပြု၍ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် ရွေးချယ်ရန် ခလုတ်ပုံကို ကလစ်နှိပ်ပြီး သင်ကြုံတွေ့နေရသည့် ကုန်သွယ်မှုပြဿနာနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်အပြည့်အစုံအား ASSIST ထံသို့ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ဖောင်ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းပေးပါ။ * ပြထားသည့် နယ်ပယ်များသည် မဖြစ်မနေ ဖြည့်သွင်းရမည့်နယ်ပယ်များ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားထားရမည့် အချက်မှာ သင့်အနေဖြင့် အမည်မသိတိုင်ကြားဖို့ လိုအပ်ပါက သင့်တိုင်ချက်ကို အာဆီယံအခြေစိုက် ကုန်သွယ်မှုအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၊ စီးပွားရေးကောင်စီ၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အသိအမှတ်ပြုရှေ့နေ သို့မဟုတ် ဥပဒေရုံးများကဲ့သို့သော သင်နှစ်သက်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များမှတစ်ဆင့် တင်ရပါမည်။ ယင်းသို့ တင်ပါက ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့အစည်းမှ ၎င်းပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေသည့် အာဆီယံတရားစီရင်ရေးနယ်မှ ၎င်း၏ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်နံပါတ်ကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။                                              

 NON-ANONYMOUS                                                          ANONYMOUS                                                                 ANONYMOUS


သင့်တိုင်ချက်ကို ASSIST အဖွဲ့မှ ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲသူက တိုင်ချက်တင်သည့်ရက်မှ အများဆုံးအလုပ်ရက် ၁၀ ရက်အတွင်း စီမံဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ မှန်ကန်သည့် တိုင်ချက်ကို တိုင်နိုင်ရန်အတွက် တိုင်ချက်ပေးပို့ပြီး ခဏအကြာတွင် ASSIST ထံမှ သင်လက်ခံရရှိမည့် အလိုအလျောက်အီးမေးလ်ကို အကြောင်းပြန်၍ သင့်တိုင်တန်းမှုသည် မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုပေးရပါမည်။ အကယ်၍ ယင်းကဲ့သို့ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုမျိုးမရရှိပါက သင့်အီးမေးလ်ကို ပြန်စစ်ဆေးကြည့်ပြီး တိုင်ချက်အား နောက်တစ်ခါ ပြန်ပို့ပေးပါ။

ASSIST ၏ ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲသူသည် ပေးပို့သည့်အချက်အလက်၌ မပြည့်စုံခြင်း၊ မမှန်ကန်ခြင်းများ ရှိနေပါက တိုင်ချက်ကို ပြန်ပို့ပေးရန် ပန်ကြားလာပါလိမ့်မည်။ သင့်တိုင်တောချက်ကို ASSIST ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲသူမှ လက်ခံပြီးသည်နှင့် သွားမည့်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်ထံ တုံ့ပြန်ဖို့ ပန်ကြားပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ တိုင်တောချက်ကို သွားမည့်နိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှ လက်ခံလိုက်ပါက ယင်းအကြောင်းကို သင့်ထံအကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပြီး (အကယ်၍ ရှိပါက) ဖြေရှင်းနည်းအကြံပြုချက်ကိုပါ နောက်ပိုင်းတွင် ပေးပို့ပေးမည်ဖြစ်သည်။ သွားမည့်နိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှ တိုင်တောချက်ကို လက်ခံခဲ့သည့် ရက်စွဲမှ စတင်၍ ရက် ၃၀ မှ အများဆုံး ရက် ၅၀ အတွင်း ၎င်းတိုင်တောချက်များကို ကိုင်တွယ်ခြင်း၊ ဖြေရှင်းနည်းများ အကြံပြုခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။

အာဆီယံအသိအမှတ်ပြုရှေ့နေ သို့မဟုတ် ဥပဒေလုပ်ငန်းအဖွဲ့များမှ တိုင်သည့် တိုင်ချက်များအတွက်မူ အထူးစည်မျဥ်းများ အသုံးပြုပါသည်။ အထူးသဖြင့် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် ၁၀ နိုင်ငံထဲမှ တစ်နိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်သော အချိန်ကိုက်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အာဆီယံလုပ်ငန်းစုဖြစ်ရမည့် အမှုသည်ကိုယ်စား ASSIST တိုင်ချက်တစ်ခုကို မတင်ပြမီအချိန်တွင် အာဆီယံအခြေစိုက် ရှေ့နေ သို့မဟုတ် ဥပဒေအဖွဲ့တစ်ခု (ဥပမာ အမှုသည် အခြေစိုက်သော သို့မဟုတ် တိုင်ချက်ဖွင့်ထားသော အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအတွင်း ဥပဒေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် အချိန်ကိုက်လိုင်စင်ရထားသည့် ရှေ့နေ တစ်ဦးသို့မဟုတ် ‌ဥပဒေအဖွဲ့)သည် အာဆီယံအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးထံ ဆက်သွယ်ပြီး ၎င်း၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လိုအပ်သော အချက်အလက်များနှင့် ၎င်းတို့ ကိုယ်စား ဆောင်ရွက်ပေးရမည့် အမည်မသိဖြင့်တိုင်တန်းထားသည့် အမှုသည်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ လိုအပ်သော ဖောင်ပုံစံကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး တိုင်ချက်အား သတ်မှတ်ထားသည့် ဖောင်ပုံစံအတိုင်း အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးဆီ တိုင်ကြားရမည်ဖြစ်ပါသည်။