အာဆီယံအခြေစိုက်ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းမှ တိုင်ချက်ဖွင့်ခြင်း

ASEAN complaint companyကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၊ စီးပွားရေးကောင်စီများ သို့မဟုတ် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများကဲ့သို့သော အာဆီယံအခြေစိုက် ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့အစည်းများမှနေ၍ ၎င်းတို့၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကိုယ်စား သို့မဟုတ် တူညီသော ကုန်သွယ်မှုပြဿနာများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့် ၎င်းတို့၏များစွာသော အဖွဲ့ဝင်များ၏ကိုယ်စား အမည်မသိတိုင်ချက်ကို တိုင်နိုင်ပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ အမှုကိစ္စမျိုးတွင် အာဆီယံအခြေစိုက် ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့အစည်းမှ တိုင်ချက်ဖွင့်ရာ၌ ၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်နာမည်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကုန်သွယ်မှုပြဿနာသည် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရမည့်သဘာဝရှိနေသမျှ အာဆီယံအခြေစိုက်ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ၎င်းတို့မှတ်ပုံတင်ထားရှိသည့် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကို တိုင်ချက်ဖွင့်ခြင်း များ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါ ဖောင်တွင် ဖြည့်ပေးပြီး အာဆီယံအခြေစိုက်ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၊ စီးပွာရေးကောင်စီ သို့မဟုတ် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း မှကိုယ်စားပြုပေးနေသော အာဆီယံလုပ်ငန်းစု ကြုံတွေ့နေရသည့် ကုန်သွယ်မှု ပြဿနာနှင့်ပတ်သက်သော လုံလောက်သည့် အချက်အလက်များကို ASSIST ထံသို့ ပေးပို့ပေးရပါမည်။ * အမှတ်အသားပါရှိသည့် နေရာများသည် မဖြစ်မနေဖြည့်ရမည့် နေရာများ ဖြစ်ပါသည်။

မှန်ကန်စွာ တိုင်ချက်ဖွင့်နိုင်ရန်အတွက် တိုင်ချက်ကို ပေးပို့ပြီး ခဏတွင်းချင်း ASSIST ထံမှ သင်လက်ခံရရှိမည့် အလိုအလျောက်အီးမေးလ်ကို အကြောင်းပြန်ပေးခြင်းဖြင့် သင်၏တိုင်ကြားလွှာကို အတည်ပြုပေးရပါမည်။ (သင့်အီးမေးလ်မှ spam/junk ဘောက်စ်များတွင်လည်း ကျေးဇူးပြုပြီး စစ်ဆေးပေးပါ။)

ASEAN-Based Trade Association

* ASEAN-based Trade Association Name

* Phone

  Website

* Address

* City

ZIP Code

* Country

* ASEAN Jurisdiction where the Entity is Established

Contact Person

* Gender

     

* First Name

* Last Name

* Phone

* Position

* Email

  Address

  City

  ZIP Code

  Country

Complaint description

* Country of Legal Registration

* Registration Number

* Entity Registration Proof

* Type of Business

* Business Sector

  - Services Sector Description

* Type of Problem Encountered

* Destination Country

* Description

Attachment

  I have read and accept the ASSIST rules.
 I hereby submit this complaint to the Central Administrator of ASSIST and I accept its transmission to the relevant authorities of the ASEAN Member States involved